Vår vision: Unga i Sverige mår bäst i EU

GÅ MED DU OCKSÅ | Young Direction Sweden är ett innovativt projekt startat av Mind & Emotion. Syftet är att stärka de 650 000 många gånger ideellt arbetande ledarna inom föreningslivet som leder unga. Målet är att Young Direction Sweden 2024 har utbildat 175 000 ledare i EQ, vilket ska göra det lättare för dem vara trygga i sina roller när de möter våra unga. Inom ramen för projektet  ges också föreningar stöd, dels i form av två coachledda workshops, dels i form av tillgång till en kvalificerad coach under första året efter att föreningens ledare genomgått utbildningen.  

 

Välmående för unga

Ingen vill att unga människor ska må dåligt. Mind & Emotion har därför startat Young Direction Sweden – en rörelse för att samla olika aktörer, kunskap, vilja och resurser för att ändra på det. 

.

Samhällets verksamheter (vården) går på knäna

Nyligen larmade ett antal verksamhetschefer på BUP att de inte längre klarar sitt uppdrag pga för hög belastning. Vårdpersonal är också en av de mest utsatta grupperna för att drabbas av psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan sänker livskvaliteten

Och det är inte bara den som drabbas som berörs, utan nära anhöriga, arbetskamrater, vänner får anpassa sina liv.

Via starka ungdomsledare

Genom att stötta de 650 000 ungdomsledare inom föreningslivet, på samma sätt som vi stöttar och vägleder chefer i företagsvärlden, så tror vi att vi kan vända den negativa trenden. Ungdomsledarna har en unik position och ungdomarna ser ofta upp till dem. Självklart ska ungdomsledarna ha all den kunskap, det stöd och de verktyg de behöver för att sätta ramar, påverka attityder och vägleda i livet. Det tycker i alla fall vi. 

Sponsorer och partners

Young Direction Swedens verksamhet finansieras av företag som vill bidra till samhällsutveckling. Nya sponsorer och partners tillkommer löpande. Två av sponsorerna är Byggentreprenören Zengun och B2B-ehandelsföretaget Universal Avenue, som du kan läsa mer om här nedan. 

Vill du veta mer, och kanske vara med och bidra, välkommen att kontakta någon av oss så berättar vi mer.

Den kostar samhället mycket pengar

Kostnaderna för sjukskrivningar pga stress har ökat med närmare 400% mellan 2010 och 2016.

PARTNERS