Skapa välmående och mänsklig hållbarhet på din arbetsplats!

Mind & Emotion  har Sveriges främsta expertis inom utveckling av människor, företag och organisationer. Vi finns i hela Sverige och arbetar med alla verksamheter, små som stora. Vår huvudsakliga kompetens finns inom insatser som förebygger psykisk ohälsa såsom stress och press. Detta i kombination med att vi också kan villkoren för företagande och att driva verksamheter gör att vi kan leverera  unika och exceptionella lösningar som både förebygger ohälsa och skapar affärs- och verksamhetsnytta. 

Mind & Emotion – ska vara som en företagshälsovård!  Med kompetens också om företagandets och verksamhetens villkor!

Förbättra arbetsförmåga

Många gånger har dina medarbetare inte alla förutsättningar på plats som de behöver för att de ska ha en god möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Ofta har de inte fått hjälp med att sätta upp kloka strategier, göra rätt prioriteringar för att kunna styra sin arbetssituation på egen hand. Vi har ett 15-tal olika program anpassade för att ge din medarbetare eller chef en optimal verktygslåda. Programmen anpassas alltid till individens förutsättningar och behov och leder alla till en utökad arbetsförmåga, en minskad stress och till en högre arbetstillfredsställelse.

Skapa långsiktigt hållbart arbetsliv

Vi har program som leder till en ökad delaktighet för dina medarbetare, vilket är en av de allra viktigaste faktorerna för att skapa hållbara arbetsplatser. Både för medarbetare och för chefer. Programmen är särskilt framtagna för verksamheter inom vård och omsorg och inkluderar samtliga medarbetare. Vi har även ett mycket uppskattat program för chefer och det allra bästa resultatet når du om du kombinerar programmen. 

Lös arbetsmiljöproblem

I arbetsmiljön så ingår inte bara det som vi kanske först tänker på, dvs den fysiska arbetsmiljön. Där ingår också psykiska, psykologiska, kulturella, organisatoriska faktorer samt produktivitet är i allra högsta grad faktorer. Dessa påverkar alla arbetsmiljön. Den viktigaste faktorn för att en person ska trivas på sin arbetsplats är att arbetstagaren är nöjd med det arbete hen utför. Optimering av operations, arbetsfördelning, samarbete, ledarskap och skapande av psykogogisk trygghet är ofta det allra mest effektiva sättet att förebygga ohälsa OCH skapa en mer lönsam verksamhet där medarbetarna trivs och mår bra.