Stötta med coaching populär åtgärd

I kristider blir redan viktiga personer ännu viktigare för företagets stabilitet och fortlevnad. Fler företag och organisationer satsar därför på extra stöd till sina chefer i form av coaching. Åtgärden är nu också mycket ekonomiskt förmånlig, tack vare att svenska staten står för upp till 50% av kostnaden. Vi har pratat med Olle Beckérus, VD för Mind & Emotion som är leverantör av chefscoaching.

– Vi har märkt en klar ökning i efterfrågan av coacher den senaste tiden. Covid -19 har ökat pressen för redan utsatta personer, och en kvalificerad coach kan uträtta mycket för att minska stress och förebygga ohälsa, säger Olle Beckérus.

Ökningen av efterfrågan kan också hänga ihop med att tjänsterna blivit tillgängliga även för mindre företag med mer begränsad ekonomi. Tack vare det statliga stödet behöver företagen i många fall bara betala halva kostnaden.

Storbolagsresurser tillgängliga för SME:s

Det statliga stödet och att företagen är öppna för att jobba på nya sätt med människor gör att Olle Beckérus är hoppfull inför utvecklingen av psykisk ohälsa:

– Jag tycker det är smått fantastiskt att staten bidrar till förebyggande arbete på riktigt. Våra coacher som tidigare uteslutande jobbade med väldigt stora bolag, tar nu plats hos de små. Och att hjärtat i vår ekonomi, de små- och medelstora företagen, ges möjligheten att få tillgång till de bästa coacherna. Det kommer att ge effekt inte bara för dem, utan för folkhälsan och samhällsekonomin.

Mänskligt möte som metod

Olle Beckérus berättar vidare att det mänskliga mötet utgör grunden för att nå resultat. Då personlig utveckling utgör en av grundstenarna i problemlösning. Utvecklingen handlar ofta om att ett nytt perspektiv behöver tas in, som skapar möjligheter för individen, chefen och organisationen att lösa problem och komma framåt.

– Det i särklass mest effektiva sättet att utvecklas är i relation till en annan människa som du litar på och som har en kompetens som kan tillföra ett alternativt sätt att se på saker, säger Olle Beckérus och för även fram vikten av att alltid ha med företagets perspektiv när man jobbar med individer: “Vi fäster en enormt stor vikt vid våra kunders affärsverksamhet. Många gånger när problem ska lösas, så sker det helt skilt från affären. Det fungerar sällan och är inte bra för någon. Det kan till och med ge motsatt effekt – klyftan vidgas och problemen förvärras.

Enligt Olle Beckérus så handlar det mycket om att integrera individ och organisation, och att coaching är en mycket effektiv metod för att åstadkomma det.

Staten står för halva kostnaden

Olle Beckérus säger att de statliga pengarna är okända för de flesta företagsledare och HR-chefer:

– Det är många företag som har tillgång till statliga pengar utan att veta om det. Pengar som kan användas till att förebygga psykisk ohälsa. Nyttjar man dem för coaching, så ger det även en mängd andra fördelar. Affärsnytta får man på köpet, så att säga.

Inom coaching så är Mind & Emotion ett av få bolag i Sverige som är godkänt för att leverera tjänster som berättigar till bidragsstöd, och det enda med en rikstäckande organisation.

Förändring är det normala

Även utan Covid -19 så verkar dagens företag på en marknad som hela tiden förändras.

Förmågan att snabbt ställa om och anpassa sig till nya förutsättningar blir allt viktigare för överlevnad och framgång. Det är också något som legat till grund för hur Mind & Emotion utformat sin organisation:

– Vi har redan från början utformat vår organisation så att vi snabbt ska kunna leverera det som våra kunder behöver, utan att det för den skull ska kosta mer. Tack vare en smart nätverksorganisation kan vi snabbare än någon annan få fram de bästa coacherna i Sverige, helt utifrån kundens behov och situation.

Olle Beckérus berättar också att man infört nya former för coaching, till exempel “walking coach”, så att man både kan träffas och undvika att smitta varandra.

Så får du tillgång till dina statliga pengar

Det statliga stödet uppgår till totalt 218 MSEK för 2020, men endast 45 MSEK utnyttjades under hela 2019. Det finns således pengar att hämta för den proaktiva företagaren. Stödets storlek bestäms dels av hur många personer på arbetsplatsen som antingen är sjukfrånvarande eller som är i riskzonen för att bli det och uppgår till SEK 10 000 per person och kalenderår. Maximalt bidrag per företag är SEK 200 000 per kalenderår. I riskzonen är någon som tex har symptom på stress såsom glömska, avvikelser i sömn, är lättirriterad, eller liknande. Utöver det krävs att leverantören är godkänd av staten (Försäkringskassan).

Pengarna kan användas till allt förebyggande arbete, förutom behandling, och även omfatta analys, planering, initiering av åtgärder och uppföljning. Åtgärderna behöver inte enbart vara på individnivå, utan kan också omfatta grupper eller hela organisationer.

Här tar du reda på mer

Mind & Emotion erbjuder VD-tidningens läsare en kostnadsfri rådgivning per telefon eller som du bokar här. Mind & Emotion svarar på dina frågor om det statliga stödet, och hjälper dig att ta fram den bästa coachen för dina behov om det är något du önskar.

Det finns också mer att läsa på www.mindemotion.se.

Inlägg från VD Tidningen, läs inlägget här!