Ledarskap 2020 - Eller jakten på rätt siffror

De flesta är nog överens om att det ligger på ledarens ansvar att se till att ett visst resultat skapas. Inte sällan är det resultatet uttryckt i form av siffror. Inget konstigt med det tänker du kanske. Och nej, det är det inte. 

Så långt så gott. Men. Det finns ett problem. Ett ganska stort problem. Siffror har inte visat sig skapa engagemang hos medarbetarna. Faktum är att bara 17% av arbetskraften inom EU anses vara engagerade i sitt arbete. 2020. Trots att man inom psykologin och andra besläktade vetenskaper länge känt till att det är så det ligger till. 

Vad är då engagemang ett mått på?

I sin enklaste form så kan vi säga att det är individens verkningsgrad. Dvs, i vilken utsträckning den energi som finns i individen används för att åstadkomma det som sedan leder till skapandet av de siffror ledaren är satt att säkerställa. Och då använder vi alltså 17% av tillgänglig energi. Man behöver inte vara bra på matematik för att räkna ut vad som skulle kunna hända om vi fick ut 100%. 

Ledarens och chefens uppgift har definitivt med siffror att göra, men inte med de siffror som normal finns i en årsredovisning eller i en aktiekurs. Utan om engagemangssiffrorna. Vilket leder oss till nästa fråga. Vad skapar engagemang? 

Det finns några framgångsrika företag som lyckats med det. Apple är ett. Google ett annat. IKEA ett tredje. Du kan säkert identifiera fler och även små företag finns på listan. Vilket bageri handlar du i? Och var köper du dina växter? Vilken personlig tränare tycker du bäst om och anlitar? Vad har de gemensamt? 

Omvända dåliga siffror

Jesper EK, som jag haft förmånen att lära känna och arbeta med, tog tjuren vid hornen på ett stort läkemedelsbolag, och tog sig an en enhet som länge visat på dåliga siffror i årsredovisningen. Jesper bestämde sig för att ”skita i de siffrorna” i sex månader, och istället fokusera på varför man på enheten ens gick till jobbet. Jesper ställde frågan varför och för vem? Det är inte så unikt, det är många som har gjort, men Jesper gjorde en annan sak som inte är lika vanlig. Han ville att ”varför” också skulle vara möjligt att engagera sig i, eller med lite andra ord, lägga sina känslor i, gilla, tycka om. 

Jesper lyckades vända enheten från att vara bolagets i särklass sämsta till den i särklass bästa när det kom till siffror i årsredovisningen. Och på köpet kom obefintlig sjukfrånvaro och kraftigt höjd trivsel för medarbetarna, inte bara på jobbet. 

Mitt tips till dig som ledare

Fundera på varför du går till jobbet

Vad säger din vision? Har du med dig den varje dag? De flesta känner inte ens till den. Men se den som din ledstjärna, och kan du dessutom göra det möjligt för dina medarbetare att känna för den (känslor = energi = engagemang = resultat), så kommer dina siffror att komma – nästan som ett brev på posten