FÖR EN FRISK VÄRLD

Mind & Emotion drivs av att skapa välmående, vilket vi menar handlar om att rätt mängd energi läggs på rätt sak. Lyckas vi med det så mår både människor och företag bra. Lyckas vi inte med det, så mår både människor och företag dåligt, på ett eller annat sätt.  

Mind & Emotion är specialiserat på just detta – att hjälpa företag, medarbetare och chefer att lägga energi på rätt sak. Våra kvalificerade coacher bistår med sortering, vägledning och stöd för att ni ska kunna förena välmående och affärsnytta. 

Porträtt av Olle Beckérius

“Jag tröttnade på att människor mår dåligt i onödan. Därför startade jag Mind & Emotion”

Olle Beckérus, VD

VÅRT PROJEKT - YOUNG DIRECTION SWEDEN

Vi ser, lyfter fram och förstärker välmående och mänsklig hållbarhet i allt vi gör. Mind & Emotions vision är välmående individer, företag och samhällen. Vi ser är att det behövs mer vägledning för hur vi ska leva livet och förhålla oss till det. Företagen blir allt viktigare för samhällsutvecklingen, och att driva den framåt. Därför satsar vi också på att ta fram samhällsprojekt inom hälsa där våra kunder kan vara med och aktivt bidra.

Young Direction Sweden är ett innovativt projekt startat av Mind & Emotion med vision att unga i Sverige ska må bäst i EU. Syftet är att stärka de 650 000 många gånger ideellt arbetande ledarna inom föreningslivet som leder unga. Ett projekt under uppbyggnad där hela finansieringen kommer från våra företag.

VÄLMÅENDE FÖR UNGA

Ingen vill att unga människor ska må dåligt. Mind & Emotion har därför startat Young Direction Sweden – en rörelse för att samla olika aktörer, kunskap, vilja och resurser för att ändra på det.

SAMHÄLLETS VERKSAM- HETER GÅR PÅ KNÄNA
Nyligen larmade ett antal verksamhetschefer på BUP att de inte längre klarar sitt uppdrag pga för hög belastning. Vårdpersonal är också en av de mest utsatta grupperna för att drabbas av psykisk ohälsa.
DEN PSYKISKA OHÄLSAN SÄNKER LIVSKVALITETEN
Och det är inte bara den som drabbas som berörs, utan nära anhöriga, arbetskamrater, vänner får anpassa sina liv.

VI STARKA UNGDOMSLEDARRE

Genom att stötta de 650 000 ungdomsledare inom föreningslivet, på samma sätt som vi stöttar och vägleder chefer i företagsvärlden, så tror vi att vi kan vända den negativa trenden. Ungdomsledarna har en unik position och ungdomarna ser ofta upp till dem. Självklart ska ungdomsledarna ha all den kunskap, det stöd och de verktyg de behöver för att sätta ramar, påverka attityder och vägleda i livet. Det tycker i alla fall vi.

Olle Beckerus

SPONSORER OCH PARTNERS

Young Direction Swedens verksamhet finansieras av företag som vill bidra till samhällsutveckling. Nya sponsorer och partners tillkommer löpande. Två av sponsorerna är Byggentreprenören Zengun och B2B-ehandelsföretaget Universal Avenue, som du kan läsa mer om här nedan. 

Vill du veta mer, och kanske vara med och bidra, välkommen att kontakta någon av oss så berättar vi mer.

DEN KOSTAR SAMHÄLLET MYCKET PENGAR
Kostnaderna för sjukskrivningar pga stress har ökat med närmare 400% mellan 2010 och 2016.

PARTNERS