PROJEKT OCH REFERENSER

Vi har genomfört insatser och projekt hos mer än 250 kunder sedan 2018. Våra kunder är allt från enskilda företagare och mindre bolag till stora koncerner. Inom ramen för den s.k. Återhämtningsbonusen har vi även tagit fram projekt för att skapa ett hållbart arbetsliv till 23 kommuner och två regioner under 2021 och 2022. Projekt som samtliga blivit beviljade stöd inom ramen för återhämtningsbonusen och som genomförts och blivit enormt uppskattade av såväl medarbetare som chefer. Tack vare vår flexibla organisation och våra starka och breda kompetens kan vi ta fram en behovsanpassad lösning till dig oavsett var i Sverige du finns och oavsett vilka dina behov är. 

Några ord från våra kunder och deltagare i våra insatser och projekt:

Alla människor behöver få höra och se dessa övningar och reflektioner. Det är få människor som verkligen tror på förändring och att den ligger hos sig själv. Definitivt en ögonöppnare“.

“Det har varit mycket givande. Det togs upp saker som man inte tänker på men som man vet att man behöver”.

“Så givande att få diskutera vår situation. Att bli lyssnad på”.

“Känner mig väldigt engagerad i detta med att må bra. Känner att det är viktigt i min roll som enhetschef”. 

“Så mycket verktyg, inspiration och lärdomar som jag lärt mig så vill jag definitivt att andra ska få höra det jag fått höra idag”.

 “Alla behöver gå den här dagen för att lära sig mer om återhämtning och vad som är viktigt”.