GÖR ORGANISATIONEN EN TJÄNST

Investera i personlig utveckling 

Personlig utveckling

(PU3) Ett lättillgängligt men samtidigt mycket värdefullt instegsprogram som pågår under 3 månader. Vi fokuserar på självkännedom, emotionell intelligens och strategier för att må bra och lyckas.

Programmet innehåller 6 coachingtillfällen om 45 minuter. Du gör själv upp med din coach hur de ska fördelas. Vanligt är att inleda med 2 tillfällen om 1,5 h, och sedan 2 st 45-minuterssessioner.

Välj till EQ-i 2.0


3 MÅNADER

Personlig utveckling

(PU6) Ett komplett program där du under 6 månader går igenom de viktigaste faktorerna för att lyckas och må bra. Den längre tiden gör det möjligt att gå lite mer på djupet av vad du vill och behöver, samt även att ge dig rätt stöd och vägledning för att kunna genomföra det.

Totalt 12 st coachingtillfällen om 45 minuter. Fördelning gör du upp tillsammans med din coach, men rekommenderat är att inleda med 3 dubbeltimmar och sedan sprida ut resterande timmar som det passar dig.

Välj till EQ-i 2.0
6 MÅNADER

Utveckling för chefer

Tjänst anpassad för chefer som vill utveckla både sig själva och sitt ledarskap. Coachen har alltid egen chefserfarenhet och organisatorisk kompetens, och verksamhetsfrågor inkluderas i coachingen.

Ett mycket bra och effektivt sätt att bedriva ledarutveckling då både coachen och coachingen anpassas till chefens behov och situation.

12 coachtillfällen med certifierad coach EQ-i 2.0 ingår!

Få koll på din EQ

Emotionell intelligens handlar om förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla social relationer, klara motgångar och utmaningar samt att kunna använda sina emotionella kunskaper för ett effektivt och meningsfullt liv. Det är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs, mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar helt enkelt bättre.

När ni väljer “Få koll på din EQ” fyller du i ditt EQ-i formulär på nätet (tar mellan 15-30 minuter) därefter blir du kontaktad av din coach och ni bokar en tid för återkoppling (ca 60 minuter). EQ-i är världens mest använda självskattningsverktyg och instrument för att mäta emotionell intelligens. Genom att mäta flera olika förmågor får du insikter om och förståelse för hur du förhåller dig till dig själv, andra människor runt omkring dig och saker som händer dig. EQ är inget statiskt, utan något som kan förändras över tid och genom personligt utveckling.

Coach på plats

En kvalificerad coach kommer till arbetsplatsen. Någon att prata med, som kan både människor och organisationer, som vägleder, handleder och stöttar. Att veta att coachen kommer nästa vecka skapar trygghet och gör att man kan spara sina frågor och funderingar till det tillfället. Coachen kan också användas för till exempel grupphandledning och konfliktlösning. I samband med att du tecknar dig för en coach på plats, så går vi igenom dina behov och vilket upplägg du vill ha.

Möjligheten att få bidrag med upp till 10 000kr per personligt. utvecklingsprogram från Mind & Emotion, max 200 000 kr per företag och år. Klicka på knappen nedan för att läsa om hur bidraget fungerar!