STATLIGT STÖD

Sedan 1 juli 2018 kan du som är arbetsgivare (alla organisationsformer) få ett statligt stöd när du anlitar en expert för att förebygga ohälsa på din arbetsplats. Stödet är 50 % av den kostnad du har (exklusive moms) upp till takbeloppen nedan.
Det finns två takbelopp som begränsar hur mycket du totalt kan få per kalenderår:
1. Max 10 000 SEK per arbetstagare och
2. max 200 000 SEK per organisation.

Mind & Emotion är en s.k. godkänd anordnare av stödet som heter “Arbetsplatsnära rehabiliteringsstöd“. Namnet kommer av att du också har rätt till stöd för att anlita en expert för att hjälpa en sjukfrånvarande arbetstagare tillbaka till arbetet inom det arbetsplatsnära rehabiliteringsstödet.

Mind & Emotion har ett samarbete med Furuhöjden Hälsa samt med Eberhardt Kognition. Det innebär att vi också kan erbjuda dig tjänster inom exempelvis psykiatri, medicin, fysioterapi, ergonomi och rehabilitering. 

Det som krävs för att du ska kunna få stödet:

Du anlitar en godkänd anordnare. Mind & Emotion är godkänd av Försäkringskassan som administrerar stödet. 

Det finns ett behov på din arbetsplats av att förbättra arbetsmiljön och/eller av att stärka en arbetstagares arbetsförmåga. Det är du som i samråd med oss avgör om det finns ett behov.

Tjänsten som levereras av den godkända anordnaren ska anpassas till din verksamhet och till din arbetstagares situation och behov. Vi jobbar inte på något annat sätt, så villkoret är uppfyllt om du anlitar oss. 

Tjänsten som levereras av anordnaren ska utföras enligt arbetsmiljölagen 3kap §2c. Med det menas att anordnaren alltid ska ta hänsyn till och visa på sambandet mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa och anpassa tjänsterna därefter. Vi arbetar aldrig på något annat sätt, så även där är villkoret uppfyllt om du anlitar oss. 

Tjänsten får inte vara medicinsk eller vara en behandling av något slag. Det tackar vi för. Vi har alltför länge sett “må dåligt” som en sjukdom och att det är sjukvården som ska ta hand om det. Vi brukar säga att mående uppstår i huvudsak genom hur vi använder livet. Och livet är än så länge inte definierat som en sjukdom i någon manual. Men i många delar har vi ju faktiskt hanterat det så.