STRESSAKUTEN FÖRETAG

Stressakuten Företag är specialister på att åtgärda, hantera och förebygga problem med stress på arbetsplatser. Vi erbjuder beprövade och effektiva tjänster som snabbt löser problemen för både individen och företaget. Samtliga av våra tjänster utförs i nära samverkan med företaget och ansvarig chef, som också får stöd i hur hen kan agera på bästa sätt för både individ och företag.

STRESSAKUTEN FÖRETAG

Stressakuten Företag är specialister på att åtgärda, hantera och förebygga problem med stress på arbetsplatser. Vi erbjuder beprövade och effektiva tjänster som snabbt löser problemen för både individen och företaget. Samtliga av våra tjänster utförs i nära samverkan med företaget och ansvarig chef, som också får stöd i hur hen kan agera på bästa sätt för både individ och företag.

RING OSS
010-584 94 30

STEG 1

En medarbetare, chef eller kanske du själv upplever symptom på stress. Det kan vara nyligen uppkommet, eller pågått en längre tid så att “väggen” är nära. Om du bestämt dig för att göra något åt det så bokar du en tid med oss för fri rådgivning. Det gör du antingen via hemsidan eller så ringer du 010- 595959 så får du hjälp att boka en tid. 

Under rådgivningen så kan du direkt boka ett stöd- och vägledning paket för en medarbetare eller chef. Tillsammans bestämmer vi under samtalet hur kontakt ska ske och hur den första träffen ska bokas in. Det kan se väldigt olika ut, beroende på hur situationen ser ut för personen som är stressad. Men vi löser det alldeles oavsett hur.

STEG 2

Ansvarig coach har sedan alltid ett första samtal per telefon med ansvarig chef, förutom om det är du själv som är chefen. Det för att förstå mer om situationen, samt även för att lyssna till chefens behov.

Därefter inleder vi en process som pågår under två veckor. På den tiden utforskar, sorterar, analyser och löser vi problemet, och tar fram strategier både på kort- och lång sikt. Exakt hur det ser ut är helt individuellt från fall till fall. Och en lösning som inte är den bästa för både individ och företag är ingen lösning. Både medarbetare och chef får vägledning. 

Upp till 50% tillbaka av staten

Som kund till Stressakuten Företag har du också möjlighet att få stöd av staten med upp till 50% för dina kostnader. 

Corona stressar oss – från Stressakuten Företag

BEGRÄNSA DIN ROLL
Fokusera på det du verkligen kan påverka. Och gör något. Tänk positivt kring både ditt eget bidrag och till resten och ha tillit till dina medmänniskor.
SKAPA GEMENSKAPER
Slå dig ihop med andra personer som liksom du aktivt vill bidra till att lösa konkreta problem. Håll dig borta från gemenskaper där negativa tankar och scenarios inte återföljs av konkreta åtgärdsplaner och handlande i linje med dessa.
SKAPA VÄRDE
Ta dig tid att analysera läget. Vad kan göras som skapar värde? Tänk kreativt. Skapande och görande ger både hopp och tillfredsställelse. Vad hann jag inte med innan?
BIDRA!
Att hjälpa andra är ett effektivt sätt att både minska sin egen stress och att göra det hela bättre. Vilka egenskaper har du använt när du lyckats med något? Använd dem till att hjälpa andra.
KLIPP DINA ÅNGESTTANKAR
Ställ dig frågan: ”Leder det till något positivt om jag fortsätter att tänka den här tanken som jag tänker?” Om inte, varför ska du tänka den? Se den som en tråd i hjärnan som du klipper av med en sax.

Nu öppnar vi våra telefonlinjer och erbjuder fri rådgivning till dig som är chef!